Kik vagyunk

Projektünk címe: Vakációs Bibliahét, mely a keresztyén erkölcsi értékek terjesztését célzó 5 napos program.

Ebben a munkában támogat a romániai Erdélyi Református Egyházkerület, 467 különböző közösség,  akik a programunkkal dolgoznak, Holland önkéntesek.

Programunkkal hozzájárulunk a gyermekek erkölcsi neveléséhez, nemzeti identitásuk erősítéséhez, az egymás elfogadásához, a különféle értelmezéseknek lehetőséget adva: vannak református, katolikus, lutheránus és evangélikus csoportjaink is. Mindenik évben új programot írunk, szem előtt tartva az egyéni különféleségek és a kreativitás fejlesztését, a közösségi szellem épülését. Programunk végül egy közösségépítő program formájában realizálódik a gyermekek és a velük foglalkozó felnőttek között.

Célcsoportunk az a 28 500, 5-12 év körüli gyermekek, akik eljönnek a Bibliahetekre, valamint az őket körülfogó közösségek: család, iskola, egyház- összesen közvetve kb. 120000 emberre vagyunk hatással.

Alapítványunk egy 25 éve folyó munka jobb szervezése érdekében jött létre. A munka 1993-ban 3 csoportban 1000 gyermekkel kezdődött, idén mintegy 28 500 gyermekkel dolgoztunk. Az aktuális nevelési problémákat feltérképezve írjuk meg programunkat, melyet 6 régióban ismertetünk meg a csoportvezetőkkel bemutató-ismertető napok keretében. A csoportvezetők saját közösségükben dolgoznak saját gyermekcsoportjaikkal. Ez egy már 20 év alatt kialakult, egyre bővülő, jól működő struktúra.

Az iskolai és egyházi erkölcsi nevelést kiegészítve programunk hatásaként bízunk benne, hogy a gyermekek elfogadóbbak, toleránsabbak, önállóbbak lesznek, fontosnak tartják a hitet a vallásukat és nemzetüket.