A Vakációs Bibliahét története

Romániában 1993-ban tartották az első Vakációs Bibliahetet egy váradi, egy kolozsvári és egy vásárhelyi csoporttal. A Bibliahetek megszervezését a holland KOEN (Kinderwerk Oost Europa Netherland) alapítvány tette lehetővé, melynek az anyagi és lelki támogatásával sikerült elindítani és azóta évente egyszer megtartani az Erdélyi és a Királyhágómelléki Egyházkerületekben az azóta már hagyományossá vált Bibliaheteket, mely nagy lehetőség a gyülekezeti gyermeknevelés nevelés számára.

A Bibliahét célját egyik munkafüzet így határozza meg: ,,Jó alkalom a Bibliahét arra, hogy olyan gyermekekkel ismertessük meg az evangéliumot, akik még soha nem halottak róla. Azon gyerekeknek, akik már találkoztak az evangéliummal, jó alkalom ez arra, hogy hivő társaikkal találkozzanak, így láthatják, hogy nincsenek egyedül. A gyülekezeti tagok számára jó mozgatórugó, hisz sok emberre van szükség a szervezéshez és a kivitelezéshez. Jó dolog együtt munkálkodni. 

1993-ban a résztvevő gyerekek száma a három csoportban 1 000 körül volt. Ez a szám évről évre növekedett,  2017-ben több mint 28 500 gyermek vett részt, mintegy 645 csoportban az egész Kárpátmedencében.

Isten áldása nemcsak a gyerekek számának növekedésén figyelhető meg, hanem abban is, hogy egyre több lelkészt, vallástanárt és fiatal munkatársat érdekel ez a lehetőség, amely által meg lehet ismertettni a gyerekekkel Jézus Krisztus evangéliumát.

A KOEN Alapítvány minden évben egy új programot állít össze és gondoskodik a programhoz tartozó segédanyagokról is, mint például makettekről, játékokról, énekekről, stb. 

A szervezet néhány önkéntes tagja, valamint a romániai KOEN Alapítvány tagjai bemutató napokat tartanak a két Egyházkerület 7 városában. Ezekre a bemutató napokra tavasszal, általában áprilisban kerül sor. Minden gyülekezetből, csoportból maximum két személy részt vehet a bemutató napon, megkapja a programot a munkafüzettel együtt. A gyülekezetek képviselői egy bejelentkezési lapot töltenek ki, amelyben lejegyzik nevüket, a gyülekezet nevét, a lakcímet, a telefonszámukat és, hogy körülbelül hány gyerek jelenlétére számítanak. Fontos, hogy ez a saccolás megközelítő legyen annak érdekében, hogy az elküldött segédanyagok elegségesek legyenek vagy túl sok se legyen belőlük. Egy ilyen bemutató napon változatos, színes előadásmódban a munkatársak ízelítőt adnak arról, hogy hogyan lehet egy Bibliahetet élményszerűen megszervezni. Ugyanakkor tapasztalatcsere is történik, hisz a csoportok vezetői is beszámolnak munkájukról, elért eredményeikről, meglátásaikról. Meleg, meghitt hangulata van a felkészítő napnak, amelyet igazi hitépítő nappá tesz a közös imádság, éneklés, új énekek tanulása, a beszélgetés, szeretetvendégség. A bemutató nap 9-14 óra között szokott zajlani kisebb szünetekkel.

Mindezen fáradtságos előkészítő munka után következik csak igazán a gyerek evangélizáció gyülekezeti szinten való megszervezése.