Mi a Bibliahét?

A program elnevezése: Vakációs Bibliahét,
öt napos játékos közösségépítő együttlét

A VBH céljai:

1. Isten közelségének örömteli megélése közösségbe

2. A Bibliával való foglalatosság, az örömhír megosztása

3. Szeretetben nevelés

4. Istentől kapott képességek tudatosítása

5. Keresztyén értékek felmutatása és cselekvésre való buzdítás

6. A gyülekezethez tartozás tudatának építése

7. Nemzeti öntudat erősítése

8. Együttműködés a vallástanár, lelkész, ifjúsági munkások, kántorok, nőszövetségi tagok, presbitérium, szülők, gyermekek, a gyülekezet egésze között. (Ez utóbbi fölöttvitáztunk, hogy ez valóban cél legyen-e vagy majd következménye lesz a bibliaheti munkának. Végül annyira fontosnak tartottuk, hogy a célok közé soroltuk.)

A VBH helyszínei: gyülekezet, iskola, táborhely

A VBH vezetője: vallástanár, lelkipásztor, kántor, ifjúsági munkás, gyermekmunkás, nőszövetségi tag, presbiter