Sepsiszentgyörgy Gyöngyvirágutca - 2019

Erősítik az egyházhoz kötődést

Ezen a héten elemisták és tizenévesek kezdik a napot énekkel, imával a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református templomban, a bevezető történet elhangzása után pedig a közösségi házban folytatódik a program. A vakációs bibliahét záróeseményeként a vasárnapi istentiszteleten bemutató jelleggel ismertetik, hogy a gyülekezet két lelkésze és vallástanárok vezetésével mivel foglalkoztak a napokban a gyermekek.

Szerdán a szeretetről beszéltek. Fotó: Albert Levente

Szerdán a szeretetről beszéltek. Fotó: Albert Levente

 A több településen szervezett evangelizációs hetek idei programját a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért (KOEN) Alapítvány kárpátaljai magyar csoportja állította össze „Gyere utánam... légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban” mottóval.

Hegyi István, a Gyöngyvirág utcai gyülekezet tavaly beiktatott lelkésze lapunknak elmondta, a Szent Pál apostol Timótheushoz írt első leveléből vett idézetre épített napi program alkalmas arra, hogy keresztény értékeket adjanak át a gyermekeknek, megerősítsék őket hitükben, az egyházhoz való kötődésben, a közösséghez tartozásban, ami amúgy is célja minden olyan foglalkozásnak, amelyet a református egyház gyermekek, ifjak számára szervez. Bancea Gábor házigazda lelkipásztor azt hangsúlyozta, fontos, hogy a gyermekek megérezzék, mivel telítődhetnek az istenházában, ezért kezdik a napot a templomban, és ha jól érzik magukat ott, lehet, hogy később szüleiket is arra biztatják, hogy jöjjenek el máskor is.

Az előkészületekben és a napi program lebonyolításában a gyülekezet ifjúsági csoportjának tagjai vettek részt és segítenek a bibliahét zárásáig, közelebbről pedig összerázó táborban vesznek részt.

Forrás: www.3szek.ro