Készül a 2018-as Vakációs Bibliahét programja

 

A régiós koordinátorok elérhetősége megtalálható az alábbi hivatkozásra kattintva

Elérhetőségeink

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…” (Mk. 10,14)

Megtartotta évi kiértékelő gyűlését a KOEN Alapítvány Gyulán 2017. október 12-14 között, ahol több ország képviselői is jelen voltak.  2017-ben 28.500 gyermekhez jutott el a program a Kárpátmedencében. A 2018-as Vakációs Bibliahét programját a Magyarország-i munkatársak írják, nemsokára érkezik az előzetes. A 2019-es program elkészítését a Kárpátalja-i munkatársak vállalták fel. Egy és fél évet készül egy program, önkéntesen dolgozunk, kérek ezért mindenkit, aki használja, tegye felelősen, azt a kis támogatást adja jó szívvel, hisz lelkészek, kántorok, vallástanárok, tanítók és más szakmában dolgozó munkatársak sok munkája van benne és ezért senki nem kap fizetést. Illetve sokszor igen: köszönetet, hálát, áldást, örömet, elégtételt. Ez a legtöbb, amit kaphatunk, de sajnos az anyagi segítségre is szükség van, hisz nagyon sok kiadás van: a könyv, a munkafüzet, a kellékek stb. Nagyon fontos a bemutató napjainkon való részvétel (minden csoport képviseltesse magát a megfelelő bemutató napon), hisz akkor kapnak ízelítőt a programról, ez segít majd a Vakációs Bibliahét lebonyolításában csoportonként, erről nagyon sok visszajelzést kaptunk. Kérjük Isten segítségét mindehhez a munkához, hogy minden munkatárs örömmel vállalja, hogy gyerekeink épüljenek szeretetben, hitben, tudásban.

Isten áldása kísérje a munkát, a szolgálatot!

Incze Hajnalka

az Alapítvány elnöke

Gondolatok, érzések a KOEN Alapítvány által szervezett továbbképzőről 


Olyan jó rendszeresen megállni és csendben az életről és annak fordulópontjairól gondolkodni! Kiderült, hogy nem is muszáj megállni! „Fogjuk meg egymás kezét. Nyolc lépés előre, aztán nyolc hátra. Most befele fordulunk a körben és közelítünk egymáshoz, aztán távolodunk. Engedjük el egymás kezét, fogjuk meg másokét és kezdjünk mindent elölről.” Úgy-e egyszerű körtáncnak tűnik? Már néhány lépés után kiderült, hogy nemcsak az. Rádöbbenünk, hogy ilyen az élet. Minden pillanat az életre utal. Elindulunk, úton vagyunk, megérkezünk, valaki-valakik mellett elfoglaljuk a helyünket a közösségben. Aztán újrakezdjük. Cselekszünk, gondolkodunk, magunkba szállunk, alkotunk, imádkozunk, közben lépegetünk és megerősödünk vízszintes és függőleges kapcsolatainkban.
Már a találkozás elején megfogalmazódott bennem, hogy jó helyre jöttem, jó emberekkel vagyok körülvéve. Olyan facilitátorokkal és lelki vezetőkkel áldott meg az Úristen ezen a hétvégén, akik által az Úr mély, szeretetteljes élményekkel, párbeszédekkel, tapasztalatokkal gazdagít. Kedves emberek. Szolgák, szolgálattevők: a szeretettel, süteménnyel, ötletekkel fogadó nyíltszívű, mosolygós házigazda, a közösséget kapocsként összetartó, új vezetői szerepében azt gazdagítani törekvő hiteles szervező és kitartó barátnője, akik elhívták a két tanítót. Vidám, kedves, a titkok és a lelki ajándékok megosztásának szép és tartalmas módját kereső szolgák ők. A tartalom, az üzenet, a titkok hordozói: szóval, jelenléttel, tánccal, mosollyal, illattal, zenével, színekkel, alkotással, tapintással, sorolhatnám még mi mindennel formáltak, vezettek vagy kísértek az úton.
Közösségünk volt. Atyával, Fiúval, egymással a köztünk jelen levő Szentlélek által. Köszönöm.
Formálisan a találkozásról: 2017 augusztus 31 és szeptember 2 között a KOEN szervezésében, az EREK támogatásával közösségformáló hétvégét tartottunk Illyefalván a KOEN Erdélyi és Királyhágómelléki bemutatócsoportok tagjai számára. Meghívottaink voltak: Sipos Edit a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanára és Varga Veronika.

Zalányi Erzsébet (Zsike)

KOEN - Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány fényképe.

 

KOEN - Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány fényképe.KOEN - Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány fényképe.

KOEN - Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány fényképe.

KOEN - Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány fényképe.

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából tizenegy erdélyinek, adományozott állami kitüntetést Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Demeter Irén református vallástanár.

László Judit fényképe.

Demeter Irén laudációja

Demeter Irén a rendszerváltás után az első induló évfolyammal végezte el a Kolozsvári Református Teológiai Intézet hitoktató szakát. 2000-2002 között szerzett mesteri diplomát a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Didaktikai Fakultásán. Hitoktatóként, kutatásvezetőként dolgozott Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a Pedagógiai Líceumban, majd a Kántor-Tanítóképző Főiskolán. 1991-1998 között a Maros megyei református hitoktatók módszertani körének vezetője.
A hivatalos oktatási rendszerben tanárként végzett munkája mellett 1993-ban a hollandiai KOEN Alapítvány kezdeményezésére bekapcsolódott a Vakációs Bibliahét elnevezésű projektbe. Ez egy öt napos komplex hitoktató program, mely óvodás és általános iskolás-korú gyermekek számára íródik. Célja, hogy a vakáció idejére igazán tartalmas időtöltést biztosítson a gyermekeknek bibliai történetek játékos feldolgozása, kézimunkás, játék és ének által. A 1990-es években ez a program nyújtotta a nyári kikapcsolódás, táborozás egyetlen lehetőségét több száz gyereknek Kárpát-medence szerte. 2005-ben hozták létre marosvásárhelyi székhellyel a romániai KOEN-Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítványt azzal a céllal, hogy koordinálja az immár 6 országban folyó munkát. Az alapítványnak 2016-ig Demeter Irén volt az elnöke. Az 1993-ban elindított 13 csoportból fokozatosan 800-900 lett, a kezdeti 1.000 fős gyermeklétszám 2010-re elérte az 52.600-at. 25 év alatt több mint 700.000 gyermekhez jutott el ilyen módon az evangélium a Kárpát-medencében. A gyermekek mellett évente 7-800 hivatásos hitoktató, lelkipásztor, fiatal önkéntes kapcsolódik be a programok helyi szervezésébe, amelyek igazi közösségépítő, generációkat összekapcsoló szerepet játszanak városon, falun, szórvány-közösségeken, nyári gyerektáborban, óvodai és iskolai hittanórán egyaránt.
Demeter Irén úttöröként kezdeményezte az élménypedagógia módszerének bevezetését a hitoktatásban, 2007 óta tart képzéseket, élménypedagógiai foglalkozásokat, fazekas-meditációs műhelyeket a Kárpát-medence számos településén. 2010-ben hollandiai testvéralapítványok munkatársaival kezdeményezte az első marosvásárhelyi református óvoda létrehozását. Szakmai tevékenysége emellett kiterjedt számos - óvodásoknak és iskolásoknak szóló hittan tankönyv megírására is, amelyek által az ökumenikus megértés, együttműködés fontos szereplőjévé vált. Az önkéntesség jegyében végzett fáradhatatlan munkája fiatalok, lelkészek és vallástanárok számára mutat példát határokon átnyúlóan. 
Demeter Irén református vallástanár részére elhivatott hitoktatói munkája, valamint a „Vakációs Bibliahét” megrendezését szolgáló tevékenysége elismeréseként, Áder János Magyarország köztársasági elnöke, a magyar nemzeti ünnep alkalmából, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza.

 KOEN - Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány fényképe.
 

Elindult a reformációs egyháztöri verseny!

 Várjuk a jelentkezőket az „Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában” interaktív tanulmányi versenyre! 12-16 éves gyerekekből álló 3-5 fős csapatok jelentkezhetnek, egy felnőtt segítővel. Gyülekezeti, iskolai vagy családi, baráti közösségek egyaránt nevezhetnek.

A versenyre jelentkezni 2017. szeptember 22-ig lehet..

Részletek, jelentkezési lap és az első forduló feladatai itt megtekinthetők:

Időkapu a hithez

http://kateteka.hu/idokapu-hithez-az-500-eves-reformacio-n…/

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

Damásdi Dénesné Judit
kiadóvezető
20/5525-673

www.parakletos.hu