Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Demeter Irén

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából tizenegy erdélyinek, adományozott állami kitüntetést Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Demeter Irén református vallástanár.

László Judit fényképe.

Demeter Irén laudációja

Demeter Irén a rendszerváltás után az első induló évfolyammal végezte el a Kolozsvári Református Teológiai Intézet hitoktató szakát. 2000-2002 között szerzett mesteri diplomát a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Didaktikai Fakultásán. Hitoktatóként, kutatásvezetőként dolgozott Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a Pedagógiai Líceumban, majd a Kántor-Tanítóképző Főiskolán. 1991-1998 között a Maros megyei református hitoktatók módszertani körének vezetője.
A hivatalos oktatási rendszerben tanárként végzett munkája mellett 1993-ban a hollandiai KOEN Alapítvány kezdeményezésére bekapcsolódott a Vakációs Bibliahét elnevezésű projektbe. Ez egy öt napos komplex hitoktató program, mely óvodás és általános iskolás-korú gyermekek számára íródik. Célja, hogy a vakáció idejére igazán tartalmas időtöltést biztosítson a gyermekeknek bibliai történetek játékos feldolgozása, kézimunkás, játék és ének által. A 1990-es években ez a program nyújtotta a nyári kikapcsolódás, táborozás egyetlen lehetőségét több száz gyereknek Kárpát-medence szerte. 2005-ben hozták létre marosvásárhelyi székhellyel a romániai KOEN-Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítványt azzal a céllal, hogy koordinálja az immár 6 országban folyó munkát. Az alapítványnak 2016-ig Demeter Irén volt az elnöke. Az 1993-ban elindított 13 csoportból fokozatosan 800-900 lett, a kezdeti 1.000 fős gyermeklétszám 2010-re elérte az 52.600-at. 25 év alatt több mint 700.000 gyermekhez jutott el ilyen módon az evangélium a Kárpát-medencében. A gyermekek mellett évente 7-800 hivatásos hitoktató, lelkipásztor, fiatal önkéntes kapcsolódik be a programok helyi szervezésébe, amelyek igazi közösségépítő, generációkat összekapcsoló szerepet játszanak városon, falun, szórvány-közösségeken, nyári gyerektáborban, óvodai és iskolai hittanórán egyaránt.
Demeter Irén úttöröként kezdeményezte az élménypedagógia módszerének bevezetését a hitoktatásban, 2007 óta tart képzéseket, élménypedagógiai foglalkozásokat, fazekas-meditációs műhelyeket a Kárpát-medence számos településén. 2010-ben hollandiai testvéralapítványok munkatársaival kezdeményezte az első marosvásárhelyi református óvoda létrehozását. Szakmai tevékenysége emellett kiterjedt számos - óvodásoknak és iskolásoknak szóló hittan tankönyv megírására is, amelyek által az ökumenikus megértés, együttműködés fontos szereplőjévé vált. Az önkéntesség jegyében végzett fáradhatatlan munkája fiatalok, lelkészek és vallástanárok számára mutat példát határokon átnyúlóan. 
Demeter Irén református vallástanár részére elhivatott hitoktatói munkája, valamint a „Vakációs Bibliahét” megrendezését szolgáló tevékenysége elismeréseként, Áder János Magyarország köztársasági elnöke, a magyar nemzeti ünnep alkalmából, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza.

 KOEN - Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány fényképe.