HungarianRomanaEnglish

KEDVES MUNKATÁRSAK!

„A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség
mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet.
A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot,
az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.”

(2Péter 1,6-7)

A Biblia szerint idéztem a fenti Igét, amely áthatotta készülődésünket az őszi találkozónkra, ahová szeretettel meghívtuk a KOEN Alapítvány vezetőit és a régiók felelőseit.

 

Jelen voltak: Aly Jurjens, Erika Stoffer, Bram Démoed (Hollandia), Molnár Boglárka (Magyarország), Molnár Éva (Felvidék), Csányi Erzsébet (Délvidék), Tóth László (Kárpátalja), Mikló Boldizsár (Partium), Bartha Csaba, Varga Zoltán, Incze Hajnalka és Bocz Ildikó Rita (Erdély).

eln2016

 

Tisztelettel értesítünk, hogy Demeter Irénke a KOEN Alapítvány  elnöke és alapító tagja 2016. áprilisában visszavonult, a közgyűlés pedig Incze Hajnalkát bízta meg az elnöki feladatok ellátására.

Sokat fáradoztunk az alapítvány jó ügyéért és imádkoztunk az alapítvány kitűzött céljáért, hogy az evangélium erejével neveljen, ezért most örömmel tájékoztatlak az alapítvány pillanatnyi jogi helyzetéről is:

A Nagygyűlés választás után kinevezte az új Igazgatótanácsot, melynek tagjai a következők: Incze Hajnalka, Tóth László, Bocz Ildikó Rita, Aly Jurjens, Gáll Sándor.

Az új igazgatótanács megválasztotta az elnököt Incze Hajnalka személyében, alelnököt Tóth László személyében, a titkárt Bocz Ildikó Rita személyében és Aly Jurjens meg Gáll Sándor, az EREK küldöttje tagi minőséget kapott.

Bírósági határozatunk van arra, hogy az alapítvány székhelye átköltözött Marosvásárhelyről Sepsiszentgyörgyre.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatal 240/2016 sz. levele alapján ft. Kató Béla Püspök Úr megerősítette, hogy az EREK Igazgatótanácsa hozzájárul az Alapítvány anyagi és erkölcsi támogatásához.

Javaslat érkezett a honlap megújításának szükségességéről, valamint arról, hogy minden év januárjában be kellene mutatni röviden, néhány sorban az új programot, hogy ízelítőt kapjanak a gyülekezetek.

Hiszünk az Alapítvány eredményes munkájában, hogy együtt buzgón szolgálhatunk Isten dicsőségére.


Sepsiszentgyörgyön, 2016. október 16-án

Tisztelettel és szeretettel,

Incze Hajnalka                                                                       Bocz Ildikó Rita  

elnök                                                                                         titkár